Avantajları Açısından Plastik Hammaddenin Özellikleri

Konuya plastik hakkında kısa bilgi vererek başlamak yerinde olacaktır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, ısı, basınç ve katalizör kullanılmak suretiyle monomerlerin reaksiyona tabi tutulması plastik nedir sorusunun kısa bir yanıtı oluyor. En yaygın kullanılan plastik hammadde olan Polimer ise etilen denilen bir monomerden elde edilmektedir. Fiziksel açıdan bakılacak olursa plastik hammadde çeşitleri amorf, kristal ve yarı kristalin olarak üç grupta incelenebilir. Amorf yapıya sahip molekül zincirleri birbirine göre karışık bir vaziyettedir. Molekül zincirlerinin bulunuş şekli kristal yapıda birbirine göre “3D” bir düzeni andırmaktadır. Lineer, dallanmış ve çapraz bağlı bir düzenden bahsediyoruz. Dolayısı ile zincirlerin birbirine göre vaziyeti, amorf ve kristal oluşumunu belirlemektedir. Amorf yapılar kristalin yapılar gibi kalıp içerisinde kolay akmamaktadır. Kristalin daha rijit olup, daha yüksek ergime sıcaklığına sahiptir. Bu durum daha fazla çekme, ısı mukavemeti ve düşük viskozite demektir.

 

Plastik Hammaddenin Önemi

Gerek çeşitlilik, gerekse miktar bazında geniş kullanım imkanı bulan plastik hammaddenin önemi ve avantajları kolay işlenme, korozyona karşı mukavemetli, ısı ve elektrik yalıtımında başarılı olması, iyi bir yüzey görünümü sağlaması vb. olarak sıralanabilir. Plastik, yapısı itibariyle renksiz olup, arzu edilen rengi vermek için renk vericiler kullanılıyor. Yoğunluğu diğer malzemelere kıyasla düşüktür. Rakamla ifade etmek gerekirse yoğunluk konusunda plastik hammadde bilgileri 0,8-2,5 g/cm3 aralığındadır. Hafifliğin önemli olduğu durumlarda plastiğin tercih sebebi budur. Isı iletkenliği düşük olan plastik geniş sıcaklık aralıklarında yumuşama eğilimi gösterir. Tekrarlanan gerilim ve sürtünmenin söz konusu olduğu alanlarda problem yaşanmaması için bazı katkı malzemeleri kullanılır. Çeşitli elyaflar ve metal tozlarıyla bu dezavantaj, avantaja çevrilir.

Plastik Hammadde’de Kimyasal Özellikler

Kimyasal açıdan bakıldığında plastik hammadde metal malzemelere kıyasla daha dayanıklıdır. Termoplastiklerin zayıf asit, tuz ve alkalilerin sulu çözeltilerinden genel itibariyle etkilenmemektedir. Organik solvent (çözücü) ortamında şişme ve çözünme gösterebilir. Alkali ve kuvvetli asitlerden de doğrudan etkilenir. Aleve karşı hassasiyeti yüksek olan plastik hammaddeler aşı ısı temasıyla kullanılamaz duruma gelir. Hava teması halinde durum şöyledir. Hava kirliliğinden kaynaklanan sebeplerle, radyasyon, yağmur ve dolu erozyonu, uçan parçacıkların doğurduğu aşınma durumlarında plastiklerde yıpranma yaşanır. Plastiğin rengindeki bozulmalar iklim şartları nedeniyle artmaktadır.

 

Plastik Hammaddelerin Elektrik ve Mekanik Özellikleri

Elektriksel iletkenlik durumu plastik hammaddede için zayıf olup, yalıtkan olarak kullanım imkanı oldukça geniştir. Polimer yapısındaki zincirler bükülmez ve serttir. Zincirler birbirini kolayca etkiler. Yüksek yönlenme ve kristalizasyon nedeniyle elektronların serbest hareketleri engellenmiş olur. Bu da plastiklerin düşük elektrik iletkenliği anlamına gelmektedir. Kristalizasyon yüksekliği aynı zamanda plastik hammaddenin mekanik özellikleri konusunda da belirleyici bir özelliktir. Malzemenin ergime derecesinin göstergesi kristalizasyon yüksekliğidir. Dolayısıyla bu durum mekanik mukavemetin artması anlamına gelmektedir. Fiziksel ve kimyasal hallerin yanı sıra sıcaklık da plastiğin mekanik özelliğini etkiler. Mekanik özellikler cam elyaf kullanmak suretiyle artırılabilmektedir.

 

Görüldüğü üzere kimyasal, elektriksel ve mekanik açılardan sahip olduğu yetenekleriyle plastik, günlük hayatımızda kullanımı artarak devam eden bir hammadde olarak karşımıza çıkmaktadır. Plast Depo firmamız lider bir plastik hammadde tedarikçisi olarak global petrokimya pazarında ürün çeşitliliği ve rekabetçi fiyatlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir